<< Tillbaka

Radgarage Fornbacken

Ett parkeringsgarage som hade sett sina bästa dagar fick i projektet ge vika för nybyggda radgarage.
  • Fornbacken entrésida

  • Fornbacken entréväg

  • Fornbacken vid tvåvåningsgaraget

  • Fornbacken mellan radgaragen

  • Fornbacken gångvägssida nedifrån

  • Fornbacken fasaddetalj

  • Fornbacken trappa

  • Fornbacken taklandskap