Professionalisering

Under hösten har Klara och Tommy gått Sveriges Arkitekters Professionaliseringsprogram Steg 2: Affärsrollen. Utbildningen avslutades med presentation av utförda projekt och lunch i Sveriges Arkitekters lokaler.