Måldag

Under ledning av Henrik Åsing, Rumbline, gick vi igenom våra mål inom områdena kvalitet, miljö, kund och medarbetare. Vi stämde av hur mycket vi uppfyllt i vårt arbete sedan senaste genomgången, samt justerade efter ändrade behov och önskemål för framtiden!