Fortsatt förtroende hos Scania och DynaMate

Glädjande nog kan jag meddela att vårt långvariga samarbete med Scania och DynaMate nu förlängs i form av nytecknat Ramavtal.

 

Tack för förtroendet!