Värdecheck på 100.000 kronor

Nu tar Frisk Arkitektur AB ytterligare ett steg i utvecklingen av vår miljöprofil genom att sikta på att bli certifierade att kunna leda projekt mot miljöklassning enligt Miljöbyggnad, Miljöbyggnad är den miljöklassning som just nu dominerar i svenska projekt.

Södertälje kommun har, i samarbete med Vinnova, fått möjlighet att stärka små och medelstora företag med tillväxtpotential i Södertälje under 2013. Syftet är att utveckla företaget på lång sikt. Totalt delar de ut 45 st värdecheckar på vardera 100.000 kronor. Vi ansökte och blev en av de 45 som får denna check som vi kommer utnyttja bl.a. för medlemskap i Green Building Council och genom dessa utbilda oss samt slutligen också erhålla certifiering.

Vi kommer här på hemsidan fortlöpande informera hur detta spännande arbete fortlöper.