Frukostinformation med miljön i fokus

Vi på Frisk Arkitektur AB tillsammans TQI bjöd in våra kunder och samarbetspartner till Quality Hotel i Södertälje för ett informationstillfälle där föreläsare Per Lilliehorn var inbjuden, Lilliehorn Konsult AB. Författare till UFOS: s skrift "Miljöklassning i praktiken".

Vi fick under denna morgontimme, förutom kaffe och smörgås, en genomgång av bl.a.: 

-       Vad är det för skillnad mellan klassningssystemen Miljöbyggnad, BREEM och LEED?

-       Blir det krångligare och dyrare med miljöklassning?

-       Vad behöver man tänka på när man börjar klassa sina byggprojekt?

-       Blir det bättre hus? 

Miljöklassningen har fått ett snabbt genombrott inom bygg- och fastighetssektorn och idag är flera hundra byggnader på väg att klassas. I Sverige används i huvudsak tre klassningssystem: Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Klassningen underlättar aktiva val av miljöåtgärder och gör det möjligt att ställa byggnadens långsiktiga drift- och miljöegenskaper mot produktionskostnaderna. 

Tack till er alla som tog er tid och komma till detta och hoppas att det väckte intresse för er som kanske inte var så insatta i detta och att det även gav något till er som redan är på gång att jobba med detta. Tack också till att vi fick en mycket intressant och givande diskussion i slutet av vår sittning.