Allmän kurs i Miljöbyggnad

Alla på Frisk Arkitektur AB deltog i SGBC:s kurs ”Allmän kurs i Miljöbyggnad” som är det första steget i vår satsning på Miljöbyggnad, som jag nämnt tidigare i denna spalt. Den är en orienterande och övergripande kurs som sedan skall uppföljas av en ”Bas-kurs” som vi kommer gå i två omgångar.