Utökade lokaler

Nu planerar vi för utökning av våra lokaler när hyresgästen under oss lämnat huset. Vi får på det sättet tillgång till tre plan med interntrappa samt en egen entré mot Lovisinsgatan.