3D projektering

Nu satsar vi på 3D projektering genom att investera i ny programvara och utbildning. Utvecklingen mot att utnyttja 3D i projektering går fort och nyttan för kunden kan vara stor då man redan i projekteringsstadiet kan upptäcka eventuella kollisioner mellan olika ingående byggdelar m.m.