Större lokaler

Nu har vi större och mer anpassade lokaler där vi har möjlighet att anställa fler, bättre förvaringsmöjligheter, mer personalutrymmen, fler möjligheter till konsultplatser m.m. Fortfarande samma hus men med adress Lovisinsgatan 6A d v s med egen entré från gatan. Välkomna!